2012/10/23

eye

Kore ha nandarou?
Neutrino kansoku souchi?
Ieie, tada no sentakuki desu.
Nozokikonda sentakuki ha chotto SF.