2012/11/20

Hasshoku

Shizen-kai no hasshoku no subarashisa ni ha zekku suru bakari da.
Shashin ha "Sunbrittenia Scarlet" to iu hana rashii.
Genbutsu ha motto makka!