2012/11/07

UENO

Akibare no sora.
Gin no tama.
Koko ha Tokyo Metropolitan Art Museum.
Gogh-ra to taimen.