2012/12/24

KuSo No Machi

Kuusou No Machi.
Masani Kuso!

(Nanka "Takeshi no chousenjou" mitai ni nacchimatta)