2012/12/29

Mask Man to Buttai

Note no rakugaki yori.
Kitto jugyou yori rakugaki no hou ga omoshirokattan dana.