2013/05/20

RECORDING 4


Korenite zen12kyoku no ENSOU rokuon shuuryou da! (osoraku)
Ato ha "utaire" to iu shiren ga ore wo matteiru.