2013/06/13

Kaijin

Uhahahaha!

(To iu koe wo dashisouna B kyuu no tokusatsu mitai na E da.
 Goupil flyer demo tsukatta no wo sakasa ni shite chakushoku.)