2013/10/16

Onaji

A. mo B. mo onaji zukei desu.
Chotto B. no hou ga naname ga kitsuku miemasu.
Sakushi tte yatsu desu.