2014/05/23

LIVE 4 - 2014

2014/5/23 at YOKOHAMA GALAXY

Hisabisa no Yokohama ni shite
hisabisa no floor live.

滑稽のドア soshite mokugeki shittekureta minasan, Arigatou!