2014/07/19

WPINOYB

Morrissey ojisan no shinpu da.
Konkai ha 邦題 mo tsuketari record gaisha mo harikitteru ne!
"世界平和など貴様の知ったことじゃない"