2013/04/08

Midori

NCTC music video "Harmonica wo fukinagara" de tukawareta
ura no akichi nimo mata kusagusa ga haete kimashita.
Teikiatsu ga sugisatte odayaka na haru no ichinichi.